Fiscale procedure: de aanslag van ambtswege

Fiscale procedure: de aanslag van ambtswege
04-02-2021
fiscale procedure

In het vorige artikel in deze procedurereeks kwam het bericht van wijziging van aangifte aan bod. In dit artikel bespreken we de aanslag van ambtswege.

Wanneer mag de fiscus de procedure van de aanslag van ambtswege volgen?

De fiscus mag de procedure van de aanslag van ambtswege uitsluitend toepassen in een limitatief aantal gevallen, met name wanneer de belastingplichtige heeft nagelaten:

  • tijdig een aangifte in te dienen;
  • de vormgebreken van zijn aangifte tijdig recht te zetten;
  • zijn boeken en bescheiden voor te leggen bij een controle ter plaatse;
  • tijdig en volledig te antwoorden op een vraag om inlichtingen;
  • tijdig te antwoorden op een bericht van wijziging van aangifte.

De bewijslast van deze nalatigheid ligt bij de fiscus. Wanneer de fiscus een aanslag van ambtswege buiten deze wettelijke gevallen vestigt, maakt dit een substantiële inbreuk uit met de nietigheid van de aanslag tot gevolg (zie recent Cass. 11 juni 2020, F.19.0036.N).

Het belangrijkste verschil met het bericht van wijziging van aangifte

Het belangrijkste verschil met het bericht van wijziging van aangifte is de omkering van de bewijslast.

In de inkomstenbelasting geldt het principe dat de aangifte van de belastingplichtige wordt vermoed juist te zijn tot bewijs van het tegendeel (art. 339 WIB). Bij een aanslag van ambtswege geldt dit vermoeden niet. De fiscus kan de belastbare grondslag vaststellen op basis van de gegevens in haar bezit en het is vervolgens aan de belastingplichtige om het bewijs te leveren van de correcte gegevens en inkomsten.

In de praktijk tracht de belastingplichtige vaak aan te tonen dat de fiscus de belastbare grondslag willekeurig heeft vastgesteld. De fiscus zal immers steunen op de gegevens waarover hij beschikt op het tijdstip van de aanslag én uit deze gegevens een verantwoorde gevolgtrekking maken. De vraag naar de willekeurigheid van een aanslag is bijzonder feitelijk en is dan ook een bron van veel rechtspraak.

Een klassiek voorbeeld van een willekeurige aanslag is wanneer de fiscus zich heeft gebaseerd op de btw-aangiften om de belastbare grondslag vast te stellen zonder rekening te houden met de kosten waarvan hij kennis heeft, zoals loonkosten op basis van fiches.

Hoe verloopt de procedure van de aanslag van ambtswege?

Deze is zeer gelijkaardig aan de procedure van het bericht van wijziging van aangifte. Daarom wordt naar het vorige artikel verwezen. Alle voorwaarden en bijzonderheden zijn hier mutatis mutandis van toepassing.

Eén belangrijk element wordt echter toegevoegd: de kennisgeving van aanslag van ambtswege moet vermelden waarom de procedure van de aanslag van ambtswege wordt toegepast.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Fiscale procedure: het bericht van wijziging van aangifte

Wanneer is de fiscus verplicht om een bericht van wijziging van aangifte te sturen? Zodra een belastingplichtige een aangifte heeft ingediend die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de wet en de fiscale administratie deze wenst te wijzigen, is een bericht van wijziging van aangifte vereist…

Lees meer

Fiscale procedure: de kennisgeving van beslissing tot taxatie

In de twee vorige artikelen kwamen het bericht van wijziging van aangifte en de kennisgeving van aanslag van ambtswege aan bod. Voordat de fiscus een aanslag mag vestigen, heeft de belastingplichtige het recht om te antwoorden op het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag…

Lees meer

Fiscale procedure: De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift

Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van …

Lees meer

Fiscale procedure: Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige

Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? Het onderzoek van het bezwaarschrift door de bezwaarambtenaar Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een…

Lees meer

Fiscale procedure: het einde van de bezwaarfase: directoriale beslissing en rechtbank

De termijn waarbinnen de fiscus een beslissing moet nemen In beginsel is de fiscus niet gebonden aan enige termijn om een directoriale beslissing te nemen over het bezwaarschrift. De belastingplichtige heeft wel het recht om ten vroegste 6 maanden vanaf de ontvangst door de fiscus van het…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info